TEL: 041 562 07 89, 0908 911 486
E-MAIL: selinan@selinan.sk

 

Poistenie na zájazd

V cene každého zájazdu je zahrnuté poistenie pre prípad insolventnosti organizátora zájazdu v zmysle zákona č.170/2018 Z.z.
Toto zákonné poistenie je zárukou istoty a bezpečnosti Vami vynaložených finančných prostriedkov na dovolenku.
Zároveň Vám za príplatok 2,00 EUR za osobu a deň ku každému zájazdu ponúkame komplexné cestovné poistenie poisťovne UNION a.s.


V rozsahu:
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí
- poistenie zodpovednosti za škodu
- poistenie úrazu
- poistenie batožiny
- poistenie stornovania zájazdu
- poistenie sprievodnej osoby
- poistenie nevydarenej dovolenky
- poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb 
- poistenie oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou
- poistenie nepojazdného vozidla
- poistenie straty dokladov
- poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku
- poistenie právnej pomoci v zahraničí