TEL: 041 562 07 89, 0908 911 486
E-MAIL: selinan@selinan.sk

 

Kontakt


Cestovná kancelária

Selinan s.r.o
Burianova medzierka 4 
010 01 Žilina, Slovensko 


tel.č. : 041/ 562 07 89 
Mobil: 0908 911 486

E-mail : selinan@selinan.sk


OTVÁRACIE HODINY

PONDELOK : 09:00 - 17:00
UTOROK : 09:00 - 17:00
STREDA : 09:00 - 17:00
ŠTVRTOK : 09:00 - 17:00
PIATOK: 09:00 - 17:00 
SOBOTA: ZATVORENÉ
NEDEĽA: ZATVORENÉ

 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Pobočka Žilina, Na bráne 1, 010 01 Žilina
 

Číslo účtu: 2013048432/0200
IBAN: SK 530200 0000 0020 1304 8432
BIC: SUBASKBX
Platobny titul: 270
 

IČO: 316 02 916
IČ DPH: SK 2020443942